TSP Transmitter

TSP Transmitter

เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP

เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมชนิดพิเศษที่ใช้ในการจำลองและทดสอบความครอบคลุมสัญญาณภายในและภายนอกอาคาร และการประเมินผลการทดสอบสัญญาณรบกวน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการจำลองและส่งออกข้อมูล CW และการมอดูเลตสัญญาณ เช่น สัญญาณนำร่องที่เกิดขึ้นจริงที่ส่งผ่านสถานีฐาน เนื่องจากสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ จึงสามารถใช้เครื่องมือนี้แทนสถานีฐานจริงในระบบทดสอบเพื่อทำการทดสอบแหล่งสัญญาณจำลองที่เกี่ยวข้อง

เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP มีโครงสร้างที่กะทัดรัด พกพาได้สะดวกและแบตเตอรี่ภายนอกความจุสูง จึงสามารถใช้ได้กับการทดสอบทางวิศวกรรมในภาคสนามหรือในอาคาร มีโหมดต่างๆให้เลือกและสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบแบบต่างๆของผู้ใช้ เครื่องมือนี้มีการใช้อย่างกว้างขวางในการปรับจูนโมเดลการแพร่กระจาย ทดสอบเพื่อประเมินการครอบคลุม และการออกแบบเสริมและยอมรับทางวิศวกรรมของระบบการกระจายในอาคาร

Category: .

• รองรับการมอดูเลตสัญญาณ GSM, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, LTE, NB-IoT และ RoLa และสัญญาณ CW
• ในโหมด CW นั้น สามารถปรับความถี่และกำลังได้ ในโหมดการมอดูเลต สามารถปรับความถี่และกำลังได้ และสามารถตั้งค่ารหัส BSIC ของ GSM, รหัส Midamble ของ TD-SCDMA, รหัส PN ของ CDMA2000, การเข้ารหัส WCDMA, กำลังของ CPICH and Channel, PCI และแบนด์วิธและ PCI ของ NB-IoT, ในโหมดสแตนด์อโลนจะมี Inband และ Guard-band และสามารถกำหนดรูปแบบคลื่นสัญญาณ PCI และ S7-S12 ของ RoLa ได้
• ช่วงการปรับกำลังกว้าง: 0-43dBm (20W) และ -10-33 dBm (2W) ในโหมดสแตนด์อโลนโดยมีขั้น 0.5dB
• ไวด์แบนด์ (wide band): รองรับเอาต์พุต 700MHz-2,700MHz ในโหมดสแตนด์อโลน โดยการปรับขั้นละ 10kHz ตรงตามความต้องการในการทดสอบสัญญาณมาตรฐาน
• คุณสามารถตั้งค่ากำลัง ความถี่และพารามิเตอร์อื่น ๆ ผ่าน APP ได้จากระยะไกล เครื่องนี้ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก โดยสามารถทำงานในระยะไกล 10 กม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากรังสีจากการส่งสัญญาณกำลังสูง
• การออกแบบที่รวมทุกอย่างในตัว: ขนาดเล็ก (200×60×230 มม.) และน้ำหนักเบา (2 กก.) ด้วยแบตเตอรี่ภายนอก เครื่องนี้จึงสามารถทำงานต่อเนื่องได้ 5-8 ชั่วโมงซึ่งสามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนภายนอกอาคาร
• เครื่องนี้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่า และสามารถปรับแถบความถี่และกำลังได้ตามความต้องการของผู้ใช้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
• รองรับเอาต์พุทการจำลองสัญญาณของเครือข่ายระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
• รองรับแอพพลิเคชั่นทดสอบเทอร์มินัล
• ช่วงการปรับกำลังกว้าง
• APP ควบคุมระยะไกลและใช้งานง่าย
การใช้งานทั่วไป
• การทดสอบการปรับจูนโมเดลการกระจายสัญญาณ
• การทดสอบการวางแผนสถานีฐานแบบไมโคร
• การทดสอบ static scene loss
• ทดสอบการยอมรับระบบแจกจ่าย
• ประเมินการรบกวนจากผู้ให้บริการหลายราย

รองรับการจำลองสัญญาณของเครือข่ายระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP ตัวเดียวสามารถตอบสนองความต้องการของสัญญาณ CW และการมอดูเลตเอาต์พุตสัญญาณของโปรโตคอลมาตรฐานทั้งหมดและโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการทดสอบสัญญาณต่างๆ

ช่วงการปรับกำลังกว้าง

ช่วงการปรับแบบไดนามิกของเครื่องเดียวคือ 43dB ตอบสนองความต้องการการทดสอบของสิ่งแวดล้อมในอาคารและกลางแจ้ง

APP ควบคุมระยะไกลและใช้งานง่าย

เครื่องส่งสัญญาณเป็นเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมซึ่งควรใช้งานง่ายและใช้สำหรับการทดสอบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ เครื่องส่งสัญญาณ TSP ควบคุมด้วย APP ภายในระยะ 10 ม. อำนวยความสะดวกในการใช้งานระยะไกลและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากรังสีคลื่นวิทยุในสัญญาณส่งที่มีกำลังสูง

การปรับจูนโมเดลการกระจายสัญญาณ

ภูมิหลัง: โมเดลการกระจายสัญญาณใช้สำหรับการอธิบายและสะท้อนถึงลักษณะของสภาพแวดล้อมการกระจายสัญญาณแบบไร้สายจริง และกฎของการเปลี่ยนแปลงสัญญาณในระดับหนึ่งผ่านแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) หนึ่งแบบ ที่แทนค่าสภาพแวดล้อมการกระจายสัญญาณของสภาพแวดล้อมเฉพาะ และลักษณะการสูญเสียการกระจายคลื่นวิทยุของสภาพแวดล้อมหรือเส้นทางการกระจายเฉพาะ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่สัญญาณที่จางหายอย่างช้า ๆ ที่เกิดจากการบดบังของสิ่ง

กีดขวางในเส้นทางการกระจายสัญญาณ ลักษณะภูมิศาสตร์และภูมิประเทศของประเทศและภูมิภาคต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมาก พารามิเตอร์บางตัวของโมเดลหนึ่งที่จะนำไปใช้ในภูมิภาคต่างๆจะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าการปรับจูนโมเดลการกระจายสัญญาณ

วิธีแก้: ในฐานะที่เป็นแหล่งสัญญาณจำลอง เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP จึงสามารถส่งสัญญาณ CW ออกได้ พารามิเตอร์ของสัญญาณรวมถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกเก็บรวบรวมโดยเครื่องรับด้วยวิธีการทดสอบภาคสนาม และข้อมูลที่ส่งออกจะถูกนำเข้าไปยังซอฟต์แวร์ที่วางแผนไว้เพื่อปรับพารามิเตอร์ของโมเดล

การวางแผนสถานีฐานแบบไมโครของระบบกระจายสัญญาณภายในอาคาร

ภูมิหลัง: ด้วยการสร้างเครือข่าย 4G และความนิยมของลูกข่ายอัจฉริยะ การบริการข้อมูลได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความหนาแน่นมากขึ้น ผู้ให้บริการสามารถสร้างระบบกระจายสัญญาณภายในอาคารเพื่อแก้ปัญหาการรับส่งข้อมูลภายในอาคาร ปรับปรุงผลกำไรจากการดำเนินงาน ขยายสู่ธุรกิจใหม่ ๆ และรักษาความภักดีของผู้ใช้ไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความสามารถในการจัดการระบบการกระจายสัญญาณภายในอาคาร ลดความซับซ้อนในการสร้างระบบการกระจายสัญญาณภายในอาคาร ระบบการกระจายสัญญาณภายในอาคารแห่งใหม่จะได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นอย่างมากในปี 2017 ในประเทศจีน และจะมีการสร้างสถานีฐานแบบไมโครมากขึ้น ด้วยวิธีการทดสอบจำลองการทำงานของระบบกระจายสัญญาณภายในอาคารระบบใหม่ ทำให้สามารถแก้ปัญหาการจัดวางตำแหน่งของสถานีฐานแบบไมโครได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบความครอบคลุมของสัญญาณสามารถวัดปริมาณและหาตำแหน่งสถานีฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อจำลองการใช้งานจริง สัญญาณ CW และสัญญาณนำร่องเป็นสัญญาณใช้กันมากที่สุดสำหรับทดสอบการจำลองและทดสอบประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว สภาพแวดล้อมในอาคารส่วนใหญ่สัญญาณอาจถูกบล็อกโดยสิ่งกีดขวางหรือได้รับผลกระทบจากพื้นที่ที่ซับซ้อน ทำให้การกระจายสัญญาณถูกลดทอนลง ผลการทดสอบสัญญาณ CW มักจะแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพจริงในแง่ของสภาพแวดล้อมภายในที่แคบและไม่เหมือนกัน ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างของระดับบ่งชี้ของความแรงของคลื่นความถี่วิทยุที่วัดที่ตัวรับ (RSSI) ในทางกลับกัน สัญญาณนำร่องจะทำงานเหมือนกับสัญญาณจริง และสามารถประเมินเพิ่มเติมได้จากอัตราส่วน CINR ดังนั้น สัญญาณนำร่องจึงเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับการวางแผนการกระจายสถานีฐานแบบไมโคร

วิธีแก้: ในฐานะที่เป็นแหล่งสัญญาณจำลอง เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP จึงสามารถส่งออกสัญญาณการมอดูเลตของระบบปฏิบัติการของ LTE และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่ พารามิเตอร์ของสัญญาณเซลล์ (Channel, PCI, RSRP, RSRQ, SINR, ฯลฯ ) จะถูกเก็บรวบรวมด้วยเครื่องรับโดยวิธีการเดินทดสอบ และความครอบคลุมที่แท้จริงของสถานีฐานจะถูกจำลองเพื่อจำลองความครอบคลุมของสัญญาณสถานีฐาน ยืนยันตำแหน่งและปริมาณของสถานีฐานเพิ่มเติม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบของระบบการกระจายสัญญาณภายในอาคาร

การทดสอบ static scene loss

ภูมิหลัง: สภาพแวดล้อมของระบบกระจายสัญญาณภายในอาคารมีความแตกต่างกัน ก่อนที่จะออกแบบระบบกระจายสัญญาณ ควรจะทำความเข้าใจการลดทอนสัญญาณในสภาพแวดล้อมจริง เช่น ห้องประชุม สำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม ห้องเรียน ฯลฯ การทดสอบการลดทอนสัญญาณของสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้ตัวเลขอ้างอิงการคำนวณสำหรับการออกแบบระบบการกระจายสัญญาณในอาคาร และปรับปรุงความครอบคลุมของระบบการกระจายสัญญาณในขั้นสุดท้า

วิธีแก้: ในฐานะที่เป็นแหล่งสัญญาณจำลอง เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP จึงสามารถส่งออกสัญญาณการมอดูเลตของระบบปฏิบัติการของ LTE และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่ ลักษณะการสูญเสียของสัญญาณที่เกิดขึ้นจริงในสภาพแวดล้อมพิเศษ (เช่น ประตู กำแพง สิ่งกีดขวางอยู่กับที่ เป็นต้น) สามารถจำลองโดยการทดสอบกับเครื่องรับ ณ จุดที่กำหนด เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการออกแบบระบบกระจายสัญญาณในอาคาร

การยอมรับระบบการกระจายสัญญาณในอาคารแบบดั้งเดิม

ภูมิหลัง: สายเคเบิล อุปกรณ์แบบพาสซีฟและเสาอากาศบนเพดานถูกใช้เป็นชิ้นส่วนการส่งสัญญาณของระบบกระจายสัญญาณในอาคารแบบดั้งเดิม ความครอบคลุมควรได้รับการตรวจสอบและยอมรับ ในขณะเดียวกัน ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับการออกแบบของการลดทอนสัญญาณดาวน์ลิงค์ การลดทอนกำลังส่งสัญญาณอัปลิงค์ และกำลังสัญญาณดาวน์ลิงค์ของเสาอากาศ

วิธีแก้: ในฐานะที่เป็นแหล่งสัญญาณจำลอง เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP จึงสามารถส่งออกสัญญาณการมอดูเลตของระบบปฏิบัติการของ LTE และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่ พารามิเตอร์ของสัญญาณเซลล์ (เช่น Channel, PCI, RSRP, RSRQ, SINR, ฯลฯ ) จะถูกเก็บรวบรวมด้วยเครื่องรับโดยวิธีการเดินทดสอบ  และการยอมรับระบบกระจายสัญญาณภายในอาคารจะดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ความครอบคลุมของสัญญาณไร้สาย การลดทอนสัญญาณดาวน์ลิงค์ การลดทอนกำลังส่งสัญญาณอัปลิงค์ และกำลังสัญญาณดาวน์ลิงค์ของเสาอากาศเพื่อการออกแบบค่า และจะต้องผ่านการตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องทดสอบกำลังมือถือเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับค่าการออกแบบ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่ยอมรับของระบบกระจายสัญญาณภายในอาคารจะได้รับการประเมินตามข้อมูลการทดสอบแบบไร้สายและข้อมูลการทดสอบกำลังสัญญาณ ความผิดปกติของระบบกระจายสัญญาณจะถูกกำหนดตำแหน่งร่วมกับเครื่องทดสอบแบบมือถือที่มีเสาอากาศ/ฟีดเดอร์ (feeder)

ประเมินการรบกวนจากผู้ให้บริการหลายราย

ภูมิหลัง: ในปัจจุบัน เครือข่ายต่าง ๆ ให้บริการโดยผู้ให้บริการหลายราย เนื่องจากสถานีต่าง ๆ ของผู้ประกอบการรวมอยู่ในที่เดียวกันอย่างหนาแน่น และทรัพยากรความถี่มีการประชิดกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ส่งผลกระทบกันและกันภายในอาคารและนอกอาคาร ผู้ให้บริการสามารถประเมินผลกระทบของเครือข่ายอื่น ๆ โดยการจำลองความครอบคลุมของเครือข่ายคู่แข่งและดาวน์โหลดอัตราการให้บริการ ค่า SINR และพารามิเตอร์อื่น ๆ

วิธีแก้: ในฐานะที่เป็นแหล่งสัญญาณจำลอง เครื่องส่งสัญญาณนำร่อง TSP จึงสามารถส่งออกสัญญาณการมอดูเลตของระบบปฏิบัติการของ LTE และเครือข่ายอื่น ๆ ที่มีอยู่ พารามิเตอร์สัญญาณ RF (เช่น Channel, PCI, RSRP, RSRQ, SINR ฯลฯ ) ของผู้ให้บริการแต่ละรายจะถูกเก็บรวบรวมโดยเครื่องปลายทาง การเปลี่ยนช่องสัญญาณ กำลังและระบบของเครื่องส่งสัญญาณ และดูค่า SINR ของเซลล์ที่ทดสอบบนเครื่องปลายทาง ประเมินผลกระทบของเครือข่ายคู่แข่งด้วยการทดสอบการบริการ

Device type

Applicable Network System 

Frequency Step

TSP transmitter (700-2,700 MHz)

GSM

CDMA
2000/EVDO 

WCDMA

TD-SCDMA 

TDD-LTE 

FDD-LTE 

NB-IoT

LoRa

10KHz

Electrical Characteristic

Output
Power

0dBm
to 43dBm (20W); -10dBm to 33dBm (2W)

Power
Step

0.5dB
minimal

Power Accuracy

Typical±1dB

Max±1.5dB

Spectrum
Mode

CW
mode, Pilot mode

Out-of-band Spurious

≤-50dBc (beyond the operating
frequency of 200kHz)

Second Harmonic

≤-15dBc (typical)

Operating Temperature

-20°C to +50°C

Storage Temperature

-40°C to +70°C

Mechanical Features

Dimension

200mm×110mm×230mm
(20W)

200mm×60mm×230mm
(2W)

Weight

4.5kg (9.9lb)

2kg (4.4lb)

RF
Interface

N-type
female connector

N-type
female connector

Power
Supply

220V
AC; 28V DC; max power consumption: 140W

220
V AC; 28V DC; max power consumption: 50W

Communication
Interface

Wi-Fi

Wi-Fi

Certification

CE

CE

Model

Description

T3919A

TSP transmitter: (700MHz to 2700 MHz) 20W

 

T3919AL

TSP transmitter: (700MHz to 2700 MHz) 2W

 

Accessories Model

Description

 

 

(20W transmitter)

(2W transmitter)

TSPT-AS001

5m feeder and N-type connector

 N/A

TSPT-AS002

5dBi omnidirectional antenna 870 to 960 MHz 

N/A

TSPT-AS003

5dBi omnidirectional antenna 1710 to 1990 MHz

N/A

TSPT-AS004

5dBi omnidirectional antenna 2000 to 2200
MHz

N/A

TSPT-AS005 

5dBi omnidirectional antenna 2300 to 2400
MHz

N/A

TSPT-AS006

5dBi omnidirectional antenna 2500 to 2700
MHz

N/A

TSPT-AS007

5dBi omnidirectional antenna 3400 to 3600
MHz

N/A

TSPT-AS008

Tripod

N/A

TSPT-AS009

Draw-bar box

N/A

TSPT-AS010

 

Portable box