GReye

GReye

Cảm biến giám sát GSM-R

Tình trạng hoạt động của mạng GSM-Đường sắt là rất quan trọng đảm bảo vận chuyển đường sắt hiệu quả và an toàn. GReye được sử dụng để giám sát tần số thời gian thực hệ thống liên lạc GSM-R và mạng GSM; và có thể nhanh chóng tìm và đánh giá các nguồn nhiễu từ sự tương tác các kênh báo hiệu và kết quả đo, phán đoán tỷ lệ lỗi khung, giám sát phổ tần… đảm bảo sức khoẻ của mạng GSM-R và hiệu quả của vận tải đường sắt.

 • Quét nhận diện trạm thu phát gốc mạng GSM (bao gồm GSM-R), nhận đến 24 cells trong một lần quét
 • Giải mã các tham số trạm thu phát gốc mạng GSM (bao gồm GSM-R), như cường độ, LAC, CellID, cấu hình sóng mang, mã nhà mạng, tỷ lệ lỗ khung, frequency offset, MCC…
 • Tính toán tỷ lệ lỗi khung và thống kê. Tỷ lệ lỗi khung của 40 cell có thể được tổng hợp song song đồng thời.
 • Giám sát hơn 40 trạm thu phát gốc đồng thời và cung cấp trạng thái động bộ cell.
 • Cảnh báo khi có hiện tượng bất thường xẩy ra đối với mạng và xác định trạng thái tế bào với các chỉ tiêu khác nhau
 • Phân tích tín hiệu nhiễu và báo cáo các tham số (tần số trung tâm, băng thông và mức) trỏng chế độ quét dải tần số
 • Ghi lại tương tác tín hiệu uplink và downlink thời gian thực
 • Hỗ trợ xuất và thu thập dữ liệu tần phổ dạng DDC
 • Hỗ trợ thu thập tín hiệu
 • Hỗ trợ xuất dữ liệu và truy vấn thông tin trạm thu phát gốc

Tính năng hệ thống

 • Quét nhận diện trạm thu phát gốc mạng GSM (bao gồm GSM-R)
 • Báo cáo trạng thái làm việc trạm thu phát gốc mạng GSM (bao gồm GSM-R)
 • Quét và giám sát mạng GSM (bao gồm GSM-R)
 • Thu thậ dữ liệu DDC

Kiểm tra trạm thu phát gốc GSM/GSM-R

Chức năng kiểm tra trạm thu phát gốc GSM/GSM-R thực hiện giải mã tín hiệu đường xuống trạm gốc. Trước tiên, quét tìm kiếm số kênh trong không gian. Sau đó giải điều chế và phân tích từng kênh một, và tương ứng gửi tỷ lệ lỗi khung và các tham số trạm gốc. Thực hiện so sánh và tính toán, kết hợp với các thông số của trạm gốc thực trong mạng di động để đánh giá tình trạng can nhiễu ảnh hưởng tới từng kênh và băng tần cụ thể trong khu vực được chỉ định.

Kiểm tra trạng thái làm việc trạm gốc GSM/GSM-R

GREye được sử dụng để phân tích các giao thức GSM-R ở mức sâu và tính năng giải điều chế trạm gốc mở rộng của mạng GSM, để thu và ghi lại quá trình xử lý tín hiệu. Trạng thái làm viêc của mạng GSM-R có thể được cung cấp theo thời gian thực bằng cách kiểm soát quá trình tương tác tín hiệu, cường độ tín hiệu, tỷ lệ lỗi khung, v.v.

Giám sát tần phổ GSM/GSM-R

GREye chủ yếu được sử dụng để giám sát dải tần 5MHz và 30MHz trong phạm vi 870-890MHz và 930-960MHz. Sự thay đổi phổ tín hiệu có thể được theo dõi theo thời gian thực. Nếu có bất kỳ can nhiễu nào xẩy ra trong phổ tần giám sát, kênh bất thường đó sẽ bị khóa ngay lập tức và các thông số của kênh đó sẽ được phân tích.

Performances

Frequency Range

870 to 890MHz and 930 to 960MHz

Monitoring Cells

16 to 40

Sensitivity

-106dBm

Network Type

GSM-R, GSM

Base Station Parameters

Channel Number, LAC, Cell ID, Signal Intensity, Error Rate, Operator

Data Pattern

BSIC, C/I, RSSI

Spectral Bandwidth

5MHz, 30MHz

Spectral Resolution

10kHz

Average Noise Amplitude

-154dBm/Hz @5kHz-10MHz

Frequency Accuracy

≤0.1ppm

Frequency Measurement Error

F×10-7 (F is the signal center frequency, and CW Interference is stronger than the
bottom noise 20dB

Level Measurement Accuracy

≤2dB (rms)

Power

≤18W

AC Power Supply

220V, 50Hz

DC Power Supply

12 to 16V

Dimensions (W × H × D)

150mm×125mm×30mm

Weight

≤1.5kg

Air Pressure

69.8kPa-106.8kPa

Operating Temperature

-40to +70(Antenna) and 20to +60(Host)

Storage Temperature

-55to +85

Humidity

95±3% (35±2)

Anti-vibration Level

The instrument should work normally under load

Data Storage Capacity

≥10hour

Spectral Data Storage Capacity

≥30day

Device Startup time

≤30s

Network Interface

RJ45 Network Port

Antenna Interface

SMA female connector

Direction Finding Interface

4-core aviation connector/seat

Direction Finding Accuracy

≤2°

Direction Sensitivity

≤10dBμv/m

Trouble Free Time

≥500h

Model

Description

GRI

GReye sensor (870 to 890MHz , 930 to 960MHz)

Accessories Model

Description

GRI-AS001

1m Power line

GRI-AS002

Telescopic antenna

GRI-AS003

Sucker antenna

GRI-H001

Portable power supply

GRI-S001

Monitoring software