T5000 Series

T5000 Series

$4,950.00$15,400.00

Máy phân tích mạng vector để bàn

Máy phân tích mạng vector để bàn dòng T5000 đáp ứng khả năng đo tín hiệu RF hiệu năng cao, dải tần số rộng và nhiều đo nhiều chức năng. Dòng máy T5000 là giải pháp kinh tế cho mảng sản xuất và R&D dùng để đánh giá các linh kiện và mạch RF cho dải tần số lên đến 8GHz.

 

Clear

SKU: N/A.
 • Dải tần làm việc:
  • 300kHz to 3GHZ/8GHz (T5230A/T5280A)
  • 500kHz to 4.5GHZ/6.5GHz (T5240A/T5260A)
 • Dải động >125 dB (IFBW=10 Hz), 130 dB typical
 • Noise Level mức thấp <-120 dB (IFBW=10 Hz)
 • Trace Noise mức thấp: 1 mdB rms (IFBW=3 kHz)
 • Tốc độ đo cao: 100 μs/point (IFBW=30 kHz)
 • Độ định hướng lớn nhất: >45 dB
 • Điều khiển xa: LAN/GPIB/USB
 • Nguồn tiêu thụ mực rất thấp: 60W
 • Giải pháp đo “One-Key-Test”
 • Nhiều bài đo phân tích
 • Giao diện thiết kế đơn giản và hiệu quả kết nối với nhiều loại thiết bị đo khác nhau
 • Thao tác kiểm tra đơn giản

 


Measurement Range

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Impedance

50Ω75Ω

50Ω

50Ω

50Ω

Test Port Connector

N-type, female

Number of Test Ports

2

Frequency Range

300KHz to 3GHz

500KHz to 4.5GHz

500KHz to 6.5GHz

300KHz to 8GHz

Full CW Frequency Accuracy

±5×10-6

Frequency Resolution

1Hz

1Hz

1Hz

1Hz

Number of Measurement Points

2 to 10001

Measurement Bandwidths

1Hz to 30kHz (in 1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 7 steps)

Dynamic Range

125dB, typ.130dB

125dB, typ.123dB

125dB, typ.123dB

125dB, typ.123dB

Measurement Parameters

S11, S21, S12, S22

S11, S21, S12, S22

S11, S21, S12, S22

S11,
S21, S12, S22

Use 75 connector via adapter

Effective System Data

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Effective Directivity

45 dB

42 dB

42 dB

45 dB

Effectiv  Match

40 dB

Effective Load Match

45 dB

42 dB

42 dB

45 dB

Applies over the temperature range of 23°C ± 5°C after 40 minutes of warming-up, with less than 1°C deviation from the full two-port calibration temperature, at output power of -5 dBm and IF bandwidth 10 Hz

Measurement Accuracy

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Accuracy of Transmission Measurements (magnitude / phase)

+5dB to +15dB

0.2dB/2º

0.2dB/2º

0.2dB/2º

0.2dB/2º

-50dB to +5dB

0.1dB/1º

0.1dB/1º

0.1dB/1º

0.1dB/1º

-70dB to -50dB

0.2dB/2º

0.25dB/3º

0.25dB/3º

0.2dB/2º

-90dB to -70dB

1.0dB/6º

1.5dB/8º

1.5dB/8º

1.0dB/6º

Accuracy of Reflection Measurements (magnitude / phase)

-15dB to 0dB

0.4dB/3º

0.4dB/3º

0.4dB/3º

0.4dB/3º

-25dB to -15dB

1.0dB/6º

1.0dB/6º

1.0dB/6º

1.0dB/6º

-35dB to -25dB

3.0dB/20º

3.0dB/20º

3.0dB/20º

3.0dB/20º

Trace Stability

Trace Noise Magnitude (IF bandwidth 3 kHz)

1mdB rms

8mdB rms

8mdB rms

1mdB rms

Temperature Dependence (per
one degree of temperature variation)

0.02dB

Measurement Speed

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Measurement Time Per Point

125us

100us

100us

100us

Source to Receiver Port Switchover Time

<10ms

<10ms

<10ms

<10ms

Typical Cycle Times Versus Number
of Measurement Points 
(IFBW 30kHz) (Unit: ms)

51, 201, 401, 601

51, 201, 401, 601

51, 201, 401, 601

51, 201, 401, 601

Uncorrected(300kHz to 10MHz) (Unit: ms)

51 points: 13

201 points: 52

401 points:104

601 points: 413

51 points: 13

201 points: 52

401 points:104

601 points: 413

51 points: 13

201 points: 52

401 points:104

601 points: 413

51 points: 13.1

201 points: 51.3

401 points:102.3

601 points: 408.3

Full Two-Port Calibration (300kHz to 10MHz) (Unit: ms)

51 points: 46

201 points: 123

401 points: 226

601 points: 844

51 points: 46

201 points: 123

401 points:226

601 points: 844

51 points: 46

201 points: 123 

401 points:226

601 points: 844

51 points: 45.5

201 points: 122.0

401 points:230.5

601points: 840.5

Uncorrected(10MHz to 3GHz/4GHz/6GHz/8GHz) (Unit: ms)

51 points: 7

201
points: 27 

401 points:53

601 points: 207

51 points: 7

201 points: 27

401 points:53

601 points: 207

51 points: 7

201 points: 27

401 points:53

601 points: 207

51 points: 6.5

201 points: 21.1

401 points:40.5

601 points: 157.7

Full Two-Port Calibration (10MHz to 3GHz/4GHz/6GHz/8GHz) (Unit: ms)

51 points: 34

201 points: 73

401 points:125

601 points: 434

51 points: 34

201 points: 73

401 points:125

601 points: 434

51 points: 34

201 points: 73

401 points: 125

601 points: 434

51 points: 32.4

201 points: 61.7

401points:100.3

601 points: 333.0

Test Port Output

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Match (W/O System Error Correction)

15dB

18dB

18dB

18dB

Power Range

300kHz to 3GHz/4GHz/6GHz

-55dBm to +10dBm

-30dBm to +5dBm

-30dBm to +5dBm

-60dBm to +10dBm

6GHz to 8GHz

NA

-60dBm to +5dBm

Power Accuracy

±1.0 dB

±1.5 dB

Power Resolution

0.05dB

Test Port Input

Product Model

T5230A

T5240A

T5260A

T5280A

Match (W/O System Error Correction)

25dB

18dB

18dB

18dB

Damage Level

+26 dBm

+23 dBm

+23 dBm

+26 dBm

Damage DC Voltage

+35 V

General Data

Display

10.4 inch TFT color LCD, touch screen

External Trigger Input Connector

BNC female, Input level range: 0 to +5 V

External Trigger Ouput Connector

External Reference Input

 BNC female; 10 MHz; 2 dBm ± 2 dB

 VGA Video Output

15-pin mini D-Sub; female; driving the VGA compatible monitors

GPIB Connector (Optional)

24-pin D-Sub (type D-24), female; compatible with IEEE-488

USB Connector

Female; provides connection to printer, ECal module, USB storage

LAN Connector

10/100/1000 Base T Ethernet, 8-pin

Operating Temperature Range

+5°C to +40°C

Storage Temperature Range

-45°C to +55°C

Humidity

90% (25°C)

Atmospheric Pressure

84 to 106.7 kPa

Calibration Interval

3 year

Power Supply

220 ± 22 V (AC), 50 Hz

Power Consumption

60W

Dimensions (W × H × D) mm

440 ×231 ×360

Weight

12.5 kg (T5230A/T5240A/T5260A/T5280A)

 

Main Unit Model
T5230A 2 Ports 300kHz to 3GHz Vector Network Analyzer
T5240A 2 Ports 500kHz to 4.5GHz Vector Network Analyzer
T5260A 2 Ports 500kHz to 6.5GHz Vector Network Analyzer
T5280A 2 Ports 300kHz to 8GHz Vector Network Analyzer

 

Optional Accessories
Cables

T6-NJNJ-1M

Economical Test Cable- DC to 6GHz, 50Ω, N(m)-N(m), VSWR<1.15 IL<1.5dB
T6-NJNK-1M Economical Test Cable- DC to 6GHz, 50Ω, N(m)-N(f), VSWR<1.15, IL<1.5dB
T6-SJSJ-1M Economical Test Cable- DC to 6GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(m), VSWR<1.15, IL<1.5dB
T6-SJSK-1M Economical Test Cable- DC to 6GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(f), VSWR<1.15, IL<1.5dB

T1876-NJNJ-1M

Phase Stable Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-N(m), VSWR<1.3, IL<1.9dB
T1876-NJNK-1M Phase Stable Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-N(f), VSWR<1.3, IL<1.9dB
T1876-SJSJ-1M Phase Stable Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(m), VSWR<1.25, IL<1.9dB
T1876-SJSK-1M Phase Stable Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(f), VSWR<1.25, IL<1.9dB

T18Z-NJNJ-1M

Phase Stable Flexible Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-N(m), VSWR<1.3, IL<2.6dB
T18Z-NJNK-1M Phase Stable Flexible Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-N(f), VSWR<1.3, IL<2.6dB
T18Z-SJSJ-1M Phase Stable Flexible Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(m), VSWR<1.25, IL<2.6dB
T18Z-SJSK-1M Phase Stable Flexible Test Cable- DC to 18GHz, 50Ω, SMA(m)-SMA(f), VSWR<1.25, IL<2.6dB

T5_RFCAB-NmNm_18101

High Precision Test Cable – DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-N(m) , 1m

T5_RFCAB-NmSMAm_18102 High Precision Test Cable – DC to 18GHz, 50Ω, N(m)-SMA(m), 1m
T5_RFCAB-NmNm_60101 Precision Test Cable – DC to 6GHz, 50Ω, N(m)-N(m), VSWR<1.1, IL<1.2dB
T5_RFCAB-NmSMAm_60102 Precision Test Cable – DC to 6GHz, 50Ω, N(m)-SMA(m), VSWR<1.1, IL<1.2dB
Connectors

T9-SMA-KKG

SMA(f) to SMA(f) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(f) to SMA(f), VSWR<1.1

T9-SMA-JKG

SMA(f) to SMA(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(f) to SMA(m), VSWR<1.1

T9-SMA-JJG

SMA(m) to SMA(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(m) to SMA(m), VSWR<1.1

T9-N-KKG

N(f) to N(f) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

N(f) to N(f), VSWR<1.1

T9-N-JKG

N(f) to N(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

N(f) to N(m), VSWR<1.1

T9-N-JJG

N(m) to N(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

N(m) to N(m), VSWR<1.1

T9-N/SMA-KKG

SMA(f) to N(f) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(f) to N(f), VSWR<1.1

T9-N/SMA-JKG

SMA(f) to N(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(f) to N(m), VSWR<1.1

T9-N/SMA-KJG

SMA(m) to N(f) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(m) to N(f), VSWR<1.1

T9-N/SMA-JJG

SMA(m) to N(m) Connecter-DC to 9GHz, 50Ω

SMA(m) to N(m), VSWR<1.1

Calibration Kits

5901N50

High Precision, DC to 9GHz, 50Ω, N-type Calibration Kit Set
5901N50-90001 High Precision, SHORT N(f), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90003 High Precision, OPEN N(f), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90005 High Precision, LOAD N(f), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90007 High Precision, THROUGH N(f) – N(f), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90002 High Precision, SHORT N(m), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90004 High Precision, OPEN N(m), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90006 High Precision, LOAD N(m), 50Ω, DC – 9GHz
5901N50-90008 High Precision, THROUGH N(m) – N(m), 50Ω, DC – 9GHz

SK-CAL-Set65

High Precision, DC to 6.5GHz, 50Ω, N-type Calibration kit Set, case included
SK-CAL-MN-C65 High Precision, Calibration Standard Termination, (M)N – Combination Open-Short Load, 50Ω, DC to 6.5GHz
SK-CAL-FN-B65 High Precision, Calibration Standard Termination, (F)N – Combination Open-Short Load, 50Ω, DC to 6.5GHz
SK-CAL-MMN-A65 High Precision, THROUGH N(m) – N(m), 50Ω, DC to 6.5GHz
SK-CAL-FFN-A65 High Precision, THROUGH N(f) – N(f), 50Ω, DC to 6.5GHz

5301N50

High Precision, DC to 3.0GHz, 50Ω, N-type Calibration kit Set, case included
5301N50-30001 High Precision, Calibration Standard Termination, (M)N – Combination Open-Short Load, 50Ω, DC to 3.0GHz
5301N50-3000  High Precision, Calibration Standard Termination, (F)N – Combination Open-Short Load, 50Ω, DC to 6.0GHz
5301N50-30003 High Precision, THROUGH N(m) – N(m), 50Ω, DC to 3.0GHz
5301N50-30004 High Precision, THROUGH N(f) – N(f), 50Ω, DC to 3.0GHz

5302N50-H

Economical, DC to 3.0GHz, 50Ω, N-type Male Calibration kit Set, case included
5302N50-30001 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30002 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30003 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30004 Economical, THROUGH N(m) – N(m), 50Ω, DC to 3.0GHz

5302N50-F

Economical, DC to 3.0GHz, 50Ω, N-type Calibration kit Set, case included
5302N50-30001 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30002 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30003 Economical, SHORT N(m), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30004 Economical, THROUGH N(m) – N(m), 50Ω, DC to 3.0GHz
5302N50-30005 Economical, SHORT N(f), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30006 Economical, SHORT N(f), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30007 Economical, SHORT N(f), 50Ω, DC – 3GHz
5302N50-30008 Economical, THROUGH N(f) – N(f), 50Ω, DC to 3.0GHz